SmartRPA là gì ?

SmartRPA (Robotics Process Automation) là công cụ tự động hóa các nghiệp vụ, hỗ trợ xử lý tất cả các công việc có tính logic cố định giúp tối ưu chi phí, nâng cao hiệu suất lao động cho doanh nghiệp.

Ứng dụng thực tế Xem thêm

https://smartrpa.asia/wp-content/themes/rpa