Mối liên hệ giữa RPA và AI
15/06/2021

AI và RPA đang là những xu hướng đang phát triển đặc biệt là lĩnh vực phần mềm doanh nghiệp. AI và RPA rất phù hợp để sử dụng phục vụ mang lại các lợi ích chủ chốt của Digital Business Automation […]

Hệ sinh thái sản phẩm của GMO-Z.com RUNSYSTEM vươn mình trong cuộc đua Chuyển đổi số với 3 danh hiệu Sao Khuê 2020
19/06/2020

Ngày 16/05/2020 vừa qua, GMO-Z.com RUNSYSTEM vinh dự đón nhận 3 danh hiệu Sao Khuê 2020 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (Vinasa) trao tặng cho Dịch vụ Gia công và xuất khẩu phần mềm […]

https://smartrpa.asia/wp-content/themes/rpa