Tự động hóa qui trình bằng robot (Robotic Process Automation - RPA) là gì? RPA trong tài chính
09/07/2020

Tự động hóa qui trình bằng robot (tiếng Anh: Robotic Process Automation, viết tắt: RPA) đề cập đến một phần mềm có thể dễ dàng được lập trình để thực hiện các tác vụ cơ bản trên các ứng dụng như […]

Hệ sinh thái sản phẩm của GMO-Z.com RUNSYSTEM vươn mình trong cuộc đua Chuyển đổi số với 3 danh hiệu Sao Khuê 2020
19/06/2020

Ngày 16/05/2020 vừa qua, GMO-Z.com RUNSYSTEM vinh dự đón nhận 3 danh hiệu Sao Khuê 2020 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (Vinasa) trao tặng cho Dịch vụ Gia công và xuất khẩu phần mềm […]

https://smartrpa.asia/wp-content/themes/rpa