Tôi có thể nhận được tài liệu hướng dẫn bằng tiếng anh không?

SmartRPA có hỗ trợ tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Anh. Vui lòng xem chi tiết tại đây.

SmartRPA không quy định về độ phân giải máy tính mới có thể làm được. Bạn có thể sử dụng SmartRPA ở bất kỳ PC hay laptop nào có kết nối Internet

SmartRPA cần hoạt động khi có kết nội Internet vì vậy nếu máy tính của bạn bị hỏng ở phần không liên quan tới kết nối Internet thì vẫn có thể chạy được bình thường

SmartRPA hoạt động đúng khi người sử dụng SmartRPA dạy đúng. Vì thế bạn hãy hướng dẫn cho SmartRPA thực hiện đúng ngay từ lần đầu tiên nhé.

https://smartrpa.asia/wp-content/themes/rpa